Skovbakken | 2021

Vores hus ligger ved Lyngbakkerne i Hundested, her er dejligt. Kommunen har varslet en veteranisering af området, skoven skal lægges tilbage til åben eng for at imødekomme en fredet orkidé, der menes at være set her i 90’erne. Det er foragt for miljøet. Dels er vejen opkaldt efter den skov der står her, og dels er der mange dyr der holder til her. Der ses ofte rådyr, fasaner, egern, firben, krager, ræve, grævlinger, mus osv. Jeg har haft vildtkameraer oppe mange gange for at nærstudere hvilke og hvor mange dyr, her er. Der er meget aktivitet! Kommunen ønsker at have opretstående ved, så der kommer råd, svampe og insekter i de stammer der bliver beskåret. Men alle birketræer, nye skud, buskads og stormvæltede træer skal væk. Gemmesteder for de vilde dyr i byzonen. Åbenbart mindre vigtigt for kommunen, men ikke for os som bor her.Der bliver brugt en paragraf der hedder udsigtsfredning. Mange af træerne var her før husene. Den type oprydning i naturen har efter min mening taget overhånd. Den gør uoprettelig skade på området, alt imens dyrene forsvinder. Det bliver et fantasiløst åbent landskab, og dem er der nok af i forvejen. Den orkidé bliver alligevel udkonkurreret af græsarter eller trådt ned. Naturen er i konstant forandring og ændrer udtryk over tid. Måske er der slet ikke et oprindeligt landskab, der skal vedligeholdes. Måske en illusion.Et andet sted opføres Lynæs Søpark, det vil sige 40 nye boliger. Det er lige nu en mose med frøer og alt muligt andet liv. Entreprenante folk og ejendomsmæglere skal sælge ideen. Igen står naturen for skud, for inden et sådant byggeri er færdigt, vil alt liv i mosen være væk. I forhold til min kunst forsvinder motiverne. Jeg elsker at se og høre kragerne lande ved aftenstide i de høje fyrtræer. For slet ikke at snakke om nærdemokrati, alting styres fra kommunen uden hensyn til de lokale borgere. Der burde være en lokal høring, før den slags beslutninger udføres. Det var så 2021. Skoven ved Skovbakken har forundret mig mest!

Der er i øjeblikket intet indhold klassificeret med denne term.